Ofislerde Bütünsel Sağlık Oluşturan Well-Being Akımı

2000’li yıllardan itibaren Y kuşağının iş hayatında etkin rol oynamaya başlaması ve kapıdaki Z kuşağı ile birlikte çalışma kültürü de değişime uğruyor.

Günlük yaşamının büyük bir kısmını kapalı mekânlarda geçirmek istemeyen, dijital çağın içinde doğmuş yeni nesilden verim alabilmek için daha esnek ve çalışan odaklı stratejilerin kurgulanması gerekiyor. Firmalar da iş yerlerinde motivasyonu arttırarak iş kalitesini yükseltecek yaratıcı ve dinlendirici mekânlar oluşturmanın yollarını arıyor. Tasarım felsefesinde insanı merkeze koyarak beklentileri karşılamayı misyon edinen Bürotime, ofislerdeki mekânsal kurguların çalışan verimliliği üzerindeki önemine dikkat çekiyor.

Well-Being Yaklaşımıyla Kurgulanan Çalışma Alanları

Amerikan İç Mimarlar Derneği (American Society of InteriorDesigners – ASID) tarafından bağımsız olarak yürütülen incelemeler, ofis ortamının, performansı ve iş tatminini etkileyen en önemli üç faktörden biri olduğunu ortaya koyuyor. Yapılan analizlere göre 2025 yılına gelindiğinde, küresel iş gücünün en az yarısını Y ve yüzde 25’ini Z kuşağının oluşturacağı varsayılıyor. Bu neslin iş yapış şeklindeki farklılıklar, yeni çalışma alışkanlıklarının oluşmasına neden oluyor. McKinsey’in 2012 yılında tüketici ve pazar üzerine yaptığı bir araştırmaya göre Y kuşağı kariyerinde kendi sağlığını daha ön planda tutuyor. Bundan yola çıkan firmalar da çalışanlar için daha iyi koşullara sahip çalışma alanları sunmaya çalışıyor. Well-being (bütünsel sağlık) kavramını odağına alarak planlanan mimari konseptlerin performansı arttırdığının farkına varılması ve farklı koşullarda büyümüş jenerasyonların bir arada çalışmaya başlamasıyla daha da önem kazanmaya başladı.

Fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak dengeli ve iyi olma hali olarak tanımlanan well-being (bütünsel sağlık) kavramı, çalışma alanlarında farklı kimlikleri kucaklayan, insan odaklı ve biyofilik tasarıma sahip mimari kurgularda ve hareket temelli mobilyalarda kendini gösteriyor. Çalışanlarını merkezine alan, onların mutluluk ve sağlığını gözeten firmalarda motivasyon ve verimlilik artarken aidiyet duygusu da güçlenerek çift taraflı fayda sağlanıyor.

www.burotime.com

Yorum Yap

Yorum Yapmak İçin Tıkla

Kategoriler